Publicaties

De artikelen hieronder weergegeven zijn in het verleden geschreven door Arjan Westerhoff

Looking back to the 86% energy saving project in the Schuberg Philis & atom86 data center

Between 2009 and 2012 Schuberg Philis replaced the cooling installation and achieved an energy saving of 86%.

More than 90% reduction of discharge water and chemical free in the Schuberg Philis data center

A large datacenter like Schuberg has, uses millions liters of cooling water every year and lots of chemical additives to prevent scale formation in the water cooling system. In search for a better solution, Schuberg Philis has been the first organization in the Netherlands to implement a new process, with the help of Frans Durieux from the Aqua Innovation Network and David Sherzer from UET. As a result, the discharge water has been reduced by more than 90% and the addition of external chemicals has completely stopped.

 

The reason for having Immersed Computing in our atom86 data center

several months ago Lance Rütimann visited our company on behalf of The Green Grid because of the involvement in The Green Grid and the technologies we use in our data center. After his visit Lance was going to picked up by Rolf Brink from Asperitas and something didn’t work out correctly or maybe it did. During the lunch I had with Lance,  Rolf was already ( he was to early … 🙂 ) there so I invited him to join us. The lunch was almost forgotten, we had several good talks about IT and data centers and he invited me to have a look at their Immersed Computing module.

It’s time for the next step, the reuse of energy

The data center industry is a rookie compared with many other industries. It’s about twenty years young, but when you look what this industry did especially in the last years, other industries can learn from it.

The data center industry became very successful in the cooling of IT equipment but also in throwing away energy and it’s time for the next step, the reuse of energy.

 

Combining innovation and availability in our data center

IT systems in data centers are consuming much energy, but when you work in the data center industry you get a lot of energy back!

How ? It is just fun keep optimizing older technology and implementing new clean technology but providing 100% availability because that’s why data centers are design, build and operated for. It truly is like fixing a running train.

Hoe maken we (rest) warmte winstgevend ?

Zijn datacenters onderdeel van ons stedelijk ecosysteem? Dit was het onderwerp van Martien Arts van Royal HaskoningDHV tijdens het Datacenter Restwarmte & Innovatie-congres georganiseerd door de Dutch Data Center Association op 10 oktober 2018. Hij liet aan de hand van cases zien hoe de warmte van datacenter-projecten een winstgevende energie-oplossing in stedelijke gebieden kan zijn. Met onder meer de ‘lessons learned’ van projecten die al in Scandinavië zijn gerealiseerd, toonde Arts aan hoe we
op een praktische manier datacenters kunnen inzetten als een betrouwbare leverancier voor warmte in
stedelijke gebieden.

 

 

Media artikelen

De artikelen hieronder weergegeven zijn in het verleden geschreven door derden

Energy innovation in the Netherlands: Innovators talking 2014

In de publicatie ‘Innovators aan het woord’ staan 25 energie-innovatieprojecten centraal. Voor andere bedrijven en onderzoekers zijn deze projecten zeer leerzaam en inspirerend. Vaak is niet precies bekend hoe een innovatie in de markt is gezet na afloop van het project. Waarom is een technologie juist wel of juist niet verder ontwikkeld? Welke lessen leerden de betrokken innovators? En welke adviezen zouden zij collega-innovators geven? Dat komt allemaal aan bod.
De projecten zijn ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd met subsidie vanuit de beleidsprogramma’s Energie Onderzoek Subsidie (EOS), Innovatieagenda Energie (IAE) en Topsector Energie (TSE). Door Peter Paul van Kempen in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

This document downloads a pdf document