Publicaties

Energy innovation in the Netherlands: Innovators talking 2014

In de publicatie ‘Innovators aan het woord’ staan 25 energie-innovatieprojecten centraal. Voor andere bedrijven en onderzoekers zijn deze projecten zeer leerzaam en inspirerend. Vaak is niet precies bekend hoe een innovatie in de markt is gezet na afloop van het project. Waarom is een technologie juist wel of juist niet verder ontwikkeld? Welke lessen leerden de betrokken innovators? En welke adviezen zouden zij collega-innovators geven? Dat komt allemaal aan bod.
De projecten zijn ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd met subsidie vanuit de beleidsprogramma’s Energie Onderzoek Subsidie (EOS), Innovatieagenda Energie (IAE) en Topsector Energie (TSE). Door Peter Paul van Kempen in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

This document downloads a pdf document