Ondersteuning bij bedrijfskritische installaties en de energie transitie

Analyse & optimalisatie

Vanaf het moment dat installaties gebruikt worden, is er over het algemeen te weinig aandacht voor optimalisatie, ondanks het feit dat de prestaties veelal lager zijn dan berekend volgens het ontwerp.

Technoptimize ondersteunt met het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de installatie, vervolgens kan er beoordeeld worden of en welke optimalisaties mogelijk zijn.

Naast de mogelijke besparingen in elektriciteit, gas en water kan er ook gedacht worden aan de levensduur van de componenten, de onderhoudskosten en ontlasting van het operationele team wat verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid.

 • Controle van de ontwerpprincipes met de actuele situatie
 • Vaststellen of er optimalisaties mogelijk zijn
 • Operationele team voorzien van meer controle
 • Voorspellen van storingen
 • Het creëren van dashboards met de juiste informatie, aggregatie van data
 • Storing analyse
 • Bepalen en analyse van het energie verbruik

Project ondersteuning

Bij het implementeren van nieuwe technologieën denken mensen voornamelijk in risico’s in plaats van kansen.
Clean-technology is steeds meer beschikbaar, helaas wordt deze nog onvoldoende toegepast.

Technoptimize ondersteunt uw organisatie met de implementatie van clean-technology door open te staan voor verandering en te denken in kansen.

 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Risico analyse
 • Implementatie van nieuwe technologie
 • Kosten analyse